Hajdú-Bihar megye turista múltja


A Magyarországi Kárpát Egylet 1873-ban alakult meg.

Debrecenben már korábban is beszélhetünk természetjárásról. Az első írásos anyag: Az 1867-ben elfogadott Debreceni Tornaegylet alapszabály 8. pontja kimondja: a kirándulások rendezője a művezető (edző) lehet csak. Az egylet kirándulásai rendszeresek és szépszámúak. Szervezője: Örvényi Róbert, volt császári tiszt, 1867-1894-ig a DTE művezetője, edzője.

1873. március 9-én megszervezik az első kéjvonatot Máramaros-Szigetre, az aknaszlatinai bányásznapra. A kéjvonat az első különvonatnak felel meg. Ezután évente indítanak 1-2 vonatot.

1873. július 22-én a Debrecen napilapban a Magyarországi Kárpát Egylet felhívást intéz. A felhívásra hárman belépnek. 1875-76-ban 16, 1877-ben már 20 tagja van.

1883-ban jelenik meg a Biharország útikalauz első kötete K.Nagy Sándor törvényszéki bíró szerkesztésében. Neki köszönheti a Bihari Kárpát Egylet 1888-as megalakulását.

Örvényi Róbert nyugdíjazása után dr. Horvay Róbert középiskolai tanár veszi át a sport és természetjárás vezetését. Szeremley Ila tisztviselőnővel együtt alapítják meg 1930-ban az MTE debreceni osztályát. Tevékenységük jellemzői: gyakori magyarországi túrák, a május 1-i vákáncsos túrák, a szegények karácsonyi ruházattal való megajándékozása, a Déri Múzeum Nagytermében neves professzorok előadása, turista bálok és egyéb rendezvények.

1893. január 15-én megalakult Debrecenben 20 taggal az MKE tanító osztálya Végh Gábor vezetésével.

1919. február 25-én a Nyomdász Sportklub turisztikai szakosztálya megalakul 31 taggal. A vezetőség: Pethő Béla, Patkó Béla és Erdei István.

1930. februárjában megalakult a Pénzintézetek SE. Természetjáró Szakosztálya Papp Lajos vezetésével, 52 taggal.

1930-tól indulnak meg az illegális mozgalom túrái a Nagyerdőre, Guthra és Csereerdőre. 1948-ban megindulnak a túrák a Vagongyárban és a vasutasok körében. 1952-ben megalakul a DVSC és a TITÁSZ természetbarát szakosztálya. 1953-ban megalakul a Sí és Természetjáró Szövetség. Vezetői: Honti György (sí), Szántó Ferenc (természetjárás).

1955-ben megalakul az önálló Debrecen város mellett működő Természetjáró Társadalmi Szövetség Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szolnok megyei szakosztályokkal. Szövetségi elnök: Tóth Béla a vasutas szakosztály vezetője. Éjjel- nappali versenyeket szerveznek.

1957. január 10-én Tóth Béla javaslatára a szövetség átszerveződik és új elnevezése: Kelet-Magyarországi Természetbarát Alszövetség, székhelye Debrecen.

Az első Természetbarát Hetet 1964. február 2-8 között szerveztük, igen kevés résztvevőkkel. A következő évi előadásokon már 50-60 fő vett részt. Ez a szám már állandóan növekedett.

Természetbarát Hét keretében elméleti versenyt rendeztünk 3 kategóriában, általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtt szakosztály tagjainak.

Haranghy György 1977. december 31-i hatállyal mondott le elnöki tisztségéről. Ekkor még nem volt egy előadás sem lekötve. Hogy továbbra is megmaradjon a Természetbarát Hét, Bagi István városi elnök vezetésével sikerült időben megtartani az előadásokat.

A Természetbarát Híradó 1964-1969. december 31-ig havonta jelent meg, majd szünetelt. A 70-es évek végétől évente 4 alkalommal.

A 60-as években tetőzött a természetjárók létszáma: 100.000 fő. Nem voltunk megelégedve az MTSZ működésével. Az 1962. január 22-i évvégi beszámolónkra meghívtuk a 9 Kelet-Magyarországi megye képviselőit. Így jött létre a Kelet - Magyarországi megyék természetjáró tanácskozása, amelyhez tizedikként Pest megye is csatlakozott. Pár évvel később ugyanez alakult meg a Dunántúlon is.

A Nemzetközi Tiszatúra gondolatát Haranghy György elnök vetette fel. A Tisza bejárása 1967-ben történt meg. 1968. június 22. - augusztus 7-ig a Hajdú-Bihar megyei természetbarát szövetség megrendezte az első Tiszatúrát Sárospatak - Szeged útvonalon. Később a vezetést Szabolcs-Szatmár megye vette át.

A különvonatok 1959-ben indultak újra Haranghy György vezetésével, 66% kedvezménnyel. Ekkor 1959-ben 6 különvonat indult. Egy ideig leállt a szervezés, mert 50%-os kedvezménnyel és személyvonati menetidővel közlekedtek. A későbbi időben évente két vonatot indítottunk. Mikor gyorsvonati 50%-os kedvezményt kaptunk ismét leállt a szervezés. Legtöbben - 1500 fő - Szarvason járt, 2 szerelvény indításával.

Több alkalommal rendeztünk csillagtúrát. Évente megrendeztük a K. Nagy Sándor emléktúrát, az álmosdi csata emléktúráját, különböző találkozókat, amelyek közül a legnagyobb volt a guthi 1962. május 27-én 806 résztvevővel, ezenkívül természetjáró akadályversenyt és tájékozódási futóversenyt rendeztünk. Ez utóbbit 1970-ben átvette a Tájékozódási Futó szövetség.

Bagi István


A HBDTJSZ lapokat folyamatosan fejlesztjük.